خدمات فروشگاهی

برنامه باشگاه مشتريان وفادار چيست؟

يك برنامه منسجم و يكپارچه كه برمبناي احترام و جلب اعتماد مشتريان استوار شده است. اين برنامه به مشتريان مي گويد كه به اين دليل كه ما را انتخاب كرده ايد ما نيز شما را در سود خود شريك مي دانيم و با دادن تخفيف در قلب امتياز از اين انتخاب قدرداني مي كنيم. به اين وسيله حركت مشتري سريعتر مي شود و به جدي ترين معرف و مبلغ شما تبديل مي گردد.

يك برنامه باشگاه مشتريان وفادار چهار هدف را دنبال مي كند :

جلوي ريزش مشتريان را بگيرد

برنامه باشگاه مشتريان وفادار چيزي را ايجاد مي كند كه به آن مانع خروج مي گويند به اين معني كه تغيير دادن فروشنده براي مشتريان مشكل مي شود. با توجه به ارزش بالاي يك مشتري در طول دوره عمرش تمركز اصلي روي اين است كه از افتادن مشتريان به دست رقيب ممانعت شود.

سهم بيشتري از بودجه مشتريان را تصاحب كنيد

برنامه وفاداري مي تواند براي كالاها يا خدماتي كه مشتريان معمولا از بيش از يك تامين كننده تهيه مي كنند، منجر به تثبيت و تداوم خريد آنان مي شود. اعطاي امتياز تخفيف بر اساس ميزان خريد، معمولترين شيوه انجام اين كار است.

مشتريان را به خريد اضافي تشويق كنيد

برنامه باشگاه مشتريان وفادار مي تواند، تقاضاي جديد ايجاد كند و خريدهايي را موجب شود كه در حالت عادي اتفاق نمي افتد. سياست هاي تشويقي كه داراي ارزش بالا باشند، مي توانند سبب شتاب بخشيدن به خريد مشتريان شوند به نحوي كه سود ناشي از آن بالاتر از همه هزينه هاي تشويقي شود.

ايجاد سود

زماني كه در مجموعه پذيرندگان برنامه باشگاه مشتريان وفادار قرار داريد، شما نيز در سود ناشي از مراجعه و خريد مشترياني كه از طريق شما به برنامه پيوسته اند و از ساير پذيرندگان حاصل مي شود، سهيم هستيد.

پیش نمایش کارتها

ثبت نام کارت باشگاه
ورود کاربران

نظر سنجی

نظر شما در مورد قالب باشگاه چیست؟

بسیار عالی - 9.5%
عالی - 48.6%
خوب - 20.3%
متوسط - 6.8%
ضعیف - 14.9%