قرارداد ها

تعاوني مصرف فرهنگيان مبارکه

 • صاحب امتیاز:

  آقاي اکبري

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:

  اصفهان


شرکت اتوبوسرانی اصفهان

 • صاحب امتیاز:

  آقایان علیرضا تاج میرریاحی، قدرت افتخاری

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی اصفهان

 • صاحب امتیاز:

  مصطفی محرابی و مهدی زینعلی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


دفتر خدمات گردشگری نگین آسمان

 • صاحب امتیاز:

  علیرضا عسگری

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


شرکت دنیای مس

 • صاحب امتیاز:

  میثم زارع راوندی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


فروشگاه مواد غذایی شاطری

 • صاحب امتیاز:

  امیرمسعود شاطری

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


فروشگاه گندمی

 • صاحب امتیاز:

  مجید گندمی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


فروشگاه معین

 • صاحب امتیاز:

  مهدی کریمی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


بست هایپر

 • صاحب امتیاز:

  معراجی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


فروشگاه های زنجیره ای شهرخرید

 • صاحب امتیاز:

  ابراهیم مقدسی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


بیمه آسیا

 • صاحب امتیاز:

  شیخ الاسلامی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


بیمه پاسارگاد بندرعباس

 • صاحب امتیاز:

  محدثه احمدی راد

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان قم

 • صاحب امتیاز:

  احمد گل پرور، محمدهادی امینی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


بازار روز نگین

 • صاحب امتیاز:

  حسین زمانی بروجنی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


مرکز خرید بزرگ شهرما قم

 • صاحب امتیاز:

  علی سلمانی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


تعاونی مصرف فرهنگیان کاشان

 • صاحب امتیاز:

  علی عرفان

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


تعاونی مصرف کارکنان پلی اکریل

 • صاحب امتیاز:

  یحیی خسروی شاد

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان

 • صاحب امتیاز:

  ناصرقلی حبیبی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس:


شرکت تولیدی سپید فراب کویر

 • صاحب امتیاز:

  احمد خوروش

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی

 • آدرس:


باریج اسانس

 • صاحب امتیاز:

  لاله حجازی

 • نوع کارت:

  اعتباری - امتیازی - بانکی

 • آدرس: